Artur şi Natalia Boicu

…ţinând sus Cuvântul vieţii(Filipeni 2:16)…prin engleză şi computere

Archive for the ‘Sfaturi Practice’ Category

Străinii ne fac legi şi ne răstoarnă moralul

Posted by arturboicu pe octombrie 24, 2008

Urmărind portalul Moldova Creştină, am găsit articolul Cine finanţează introducerea sintagmei „orientare sexuală” în legislaţia Moldovei? şi am aflat ceva foarte interesant. Se pare că Suedezii şi Maghiarii vor să ne promoveze Legea Antidiscriminare, care nu are nici un sens dacă este scos termenul „orientare sexuală”. Proiectul de lege respectiv este altătuit în aşa fel ca să dea libertate deplină tuturor desfrâurilor sexuale în Moldova. Se pare că coaliţia antidiscriminare au fost sponsorizaţi cu 62 mii Euro pentru promovarea Proiectului de Lege antidiscriminare. Sunt bani destul de mulţi pentru o echipă de oameni pentru un an de zile.

Influienţa organizaţiilor homosexualilor din alte ţări a fost foarte mare în toţi anii de după 2000 încoace. La fiecare festival a homosexualilor au fost prezenţi homosexuali şi sponsori ai lor din mai multe ţări, majoritatea fiind din Europa, care, după cum ştim, se „duce de râpă” în ultimii ani (vezi articolul despre situaţia familiei în Europa) din cauza că acceptă homosexualitatea ca ceva normal şi de acceptat şi pentru că au schimbat forma normală a dezvoltării societăţii-FAMILIA, în ceva împotriva firii(Romani 1:26).

Despre străinii, care vin în ţară Biblia spune că trebuie să avem o comportare frumoasă(Deuteronom 26:12-13),

12 După ce vei isprăvi de luat toată zeciuiala din rodurile tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, s’o dai Levitului, străinului, orfanului şi văduvei; şi ei să mănînce şi să se sature, în cetăţile tale.
13 Să spui înaintea Domnului, Dumnezeului tău: ,,Am scos din casa mea ce este sfinţit, şi l-am dat Levitului, străinului, orfanului şi văduvei, după toate poruncile pe cari mi le-ai dat Tu; n’am călcat, nici n’am uitat niciuna din poruncile Tale.

aşa după cum ştim foarte bine că poporul nostru este ospitalier. În afară de asta, a 3-a parte din populaţia ţării noastre îi deservesc pe cei din Europa.

De ce, atunci, Europa caută să ne facă legi, care sunt împotriva firii şi împotriva principiilor morale sănătoase după care ne-am condus până acum? Se pare că homosexualii din Europa fac toată această promovare, pentru că le-a închis gurile celorlalţi din Europa cu legi şi sponsorizări.

Este corect din punct de vedere a respectării drepturilor omului şi a suveranităţii fiecărui stat şi popor?

Să nu ne lăsăm ademeniţi de banii străinilor care nu au nişte valori constructive pentru societatea în care trăiesc.

Posted in Combate Imoralitatea, Sfaturi Practice, Social | Leave a Comment »

Ce spune Biblia despre Sărbătoarea Vinului din Moldova?

Posted by arturboicu pe octombrie 19, 2008

La multele sărbători ce le avem în Moldova, în ultimii ani, s-a mai adăugat şi Sărbătoarea Vinului, care de unii este lăudată, de alţii criticată, chiar şi blestemată. Am auzit eu singur când o doamnă în piaţă a spus în auzul tuturor: „Nu este destul că soţii noştri vin aproape în fiecare seară beţi acasă, acum le-au mai şi făcut o sărbătoare ca să-i încurajeze în răul pe care îl fac…” Aproape toţi cei din jur, mai ales femeile, au dat dreptate doamnei în cauză.

Pe de altă parte, industria vinului, este o ramură de bază a economiei ţării noastre şi presupun că, cei ce au luat decizia instituirii acestei sărbători s-au gândit s-o folosească pentru facilitarea comercializării cu succes a vinului, produsul şi rezultatul muncii multor oameni din Moldova.

Vinul este menţionat de multe ori pe paginile Sfintelor Scripturi şi are o semnificaţie largă şi foarte profundă pentru fiecare om. În calitate de preot, mă văd dator şi am bucuria să vă împărtăşesc ce învaţă Dumnezeu în Biblie despre vin.

Vinul este un simbol cu semnificaţie profundă

Simbolurile joacă un mare rol în activitatea noastră, deoarece prin ele învăţăm şi păstrăm proaspete în memorie lucrurile importante ale vieţii. Astfel, crucea, în Imperiul Roman a fost folosită ca unealtă de executare a robilor şi criminalilor. Participanţii la răscoala lui Spartacus au fost răstigniţi pe crucile înşirate pe toată lungimea drumului de la Sicilia până la Roma. După răstignirea Domnului Isus, care a fost executat în acelaşi chip groaznic, crucea a devenit un simbol al tuturor creştinilor. Mulţi credincioşi obişnuiesc să poarte acest simbol pentru a-şi manifesta şi a proclama credinţa în Domnul Isus, dar, cu părere de rău, cei mai mulţi oameni care poartă azi acest simbol, nu trăiesc vrednic de jertfa Domnului Isus. Astfel, precum crucea, tot aşa şi vinul are o profundă semnificaţie în Biblie. Voi enumăra mai jos două dintre ele.

Vinul este simbolul prosperităţii

Când Isaac a binecuvântat pe fiul său Iacov a zis: ,,Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp, pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer, şi grăsimea pământului, grâu şi vin din belşug!” (Geneza 27:27-28)

Să-i fim mulţumitori din inimă lui Dumnezeu, pentru că ne-a dat o ţară binecuvântată şi prosperă.

Vinul simbolizează sângele Domnul Isus Hristos, vărsat pentru ispăşirea păcatelor noastre

Apostolul Pavel scrie:

Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: ,,Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: ,,Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.” (1 Corinteni 11:23-26).

Creştinii care prin credinţă au încheiat legământ cu Domnul Isus şi au căpătat iertarea păcatelor şi darul vieţii veşnice, au poruncă de la Domnul Isus să sărbătorească jertfa Lui şi evenimentul încheierii acestui legământ. Această sărbătoare este Cina Domnului sau Sfânta Împărtăşanie cum mai este numită de mulţi credincioşi. Este o necinstire la adresa lui Dumnezeu când unii oamenii beau, se îmbată şi se scuză, spunând că vinul pe care îl beau este „sângele Domnului”.
Aceasta nu este compatibil cu caracterul şi trăirea unui copil al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune…

Nu vă îmbătaţi de vin!

Odată am primit un mesaj de la un tânăr creştin, care mi-a scris următoarele:

Astăzi, la şcoala de şoferi unde învăţ, a venit un specialist de la Centrul Narcologic şi ne-a citit o lecţie despre situaţia din Moldova. În ţară sunt luate la evidenţă 50.000 de persoane dependente de alcool dintre care 3500 sunt copii de alcoolici, născuţi cu dependenţă de alcool. In anul 2003 au fost luaţi la evidenţă 600 alcoolici, iar în anul 2004 – alte 1000 de persoane dependente de alcool. Intr-o şcoală de la sat, o fata din clasa a treia, fiind în stare de ebrietate, a căzut jos de pe scaun în timpul lecţiei. După cercetări s-a constatat că toată clasa erau băuţi.

Noi pretindem că ne dăm seama, cât este de greu să fie cineva totdeauna beat în apropiere, dar nu putem înţelege până la urmă ce iad este în acele case. Iată câteva motive din care Dumnezeu se pronunţă categoric împotriva beţiei.

Beţia face pe oameni să-şi piardă competenţa şi integritatea

Împăratul Solomon, ne relatează în cartea Proverbelor cum o mamă îi da sfaturi înţelepte fiului ei Lemuel, care era împărat. Iată ce spunea acea femeie înţeleaptă, fiind inspirată de Duhul lui Dumnezeu.

Nu se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari; ca nu cumva, bând, să uite legea, şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.
(Proverbe 31:4-5)

Beţia este destrăbălare şi duce la destrăbălare

Apostolul Pavel spune în Epistola scrisă creştinilor din Efes:

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. (Efeseni 5:18).

La beţie sunt săvârşite multe nelegiuiri care aduc după sine consecinţe grele. Biblia ne relatează un astfel de caz. Lot a fost un om neprihănit, dar prin nevegherea lui şi dorinţa de a avea o viaţă mai „civilizată”, a acceptat să locuiască cu familia pentru o vreme în cetatea Sodoma, o localitate unde erau tolerate tot felul de perversiuni sexuale care s-au răspândit apoi foarte mult şi au afectat şi familia lui. Fiicele lui, în acel context, chiar daca fiziologic au rămas virgine, au ajuns să le fie afectată rău mintea de mediul destrăbălat din Sodoma. Acesta va fi efectul şi în Moldova din moment ce Ministerul Justiţiei va adopta Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării în care a fost introdusă sintagma „orientare sexuală” ca şi criteriu de discriminare, scopul adevărat al celor care au introdus sintagma fiind să dea frâu liber desfrâului.

După ce Dumnezeu a nimicit oraşul Sodoma împreună cu locuitorii lui, urmau să iasă la iveală consecinţele. Ceva asemănător se întâmplă azi şi în ţara noastră, când cineva au încercat să le bage copiilor noştri în şcoli obiectul „Deprinderi de viaţă”, prin care au căutat să-i înveţe desfrânarea şi egoismul. Dacă nu intervenim acuma să oprim răspândirea imoralităţii, ne va costa foarte scump în viitor, aşa cum Lot nu a intervenit la timp şi a avut de plătit consecinţe grave. Iată ce ne relatează Biblia:

Când a nimicit Dumnezeu cetăţile Câmpiei, Şi-a adus aminte de Avraam; şi a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetăţile unde îşi aşezase Lot locuinţa. Lot a ieşit din Ţoar şi a rămas pe munte, cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peşteră, cu cele două fete ale lui. Cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Tatăl nostru este bătrân; şi nu mai este nici un bărbat în ţinutul acesta, ca să intre la noi, după obiceiul tuturor ţărilor. Vino, să punem pe tatăl nostru să bea vin, şi să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.” Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea; şi cea mai mare s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i dăm să bea vin şi în noaptea aceasta, şi du-te
de te culcă şi tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.”
Au dat tatălui lor de a băut vin şi în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus şi s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor. (Geneza 19:29-36).

Putem noi să ne închipuim cu ce durere în inimă şi-a trăit Lot ultimii ani ai vieţii şi a părăsit această lume? Aceasta a fost în mare parte şi consecinţa beţiei. Înţeleptul împărat Solomon fiind inspirat de Duhul Sfânt a spus:

Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sânt neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roşi? Ale celor ce întârzie la vin, şi se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roş şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc. Ochii ţi se vor uita după femeile altora, şi inima îţi va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg”. (Proverbe 23:29-34)

Azi la noi, multe familii au ajuns să fie distruse din pricina beţiei şi mulţi copii suferă din pricina părinţilor care sunt prinşi în ghearele beţiei.

Beţia duce la sărăcie

Tot împăratul Solomon scrie:

Ascultă, fiule, şi fii înţelept; îndreaptă-ţi inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe”. (Proverbe 23:19-35)

Dedarea la vin face să fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

Când cineva se pretinde a fi creştin şi este un om dedat la vin, prin aceasta aduce ruşine credinţei pe care o mărturiseşte, bisericii şi familiei. Musulmanii nu acceptă Evanghelia Domnului Isus Hristos singura cale spre Împărăţia lui Dumnezeu. Ei nu vor să accepte Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că cei mai mulţi care se pretind creştini trăiesc în beţii şi destrăbălare. Aceşti „creştini” urmează să dea socoteală la scaunul de judecată al Domnului Isus pentru felul cum trăiesc acum. Cei ce iubesc pe Domnul Isus dau ascultare cuvintelor scrise în Biblie. Pentru slujba de preoţi se califică bărbaţii care sunt o pilda pentru alţii:

Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţînat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav (Tit 1:7)

Acelaşi lucru se aplică femeilor creştine:

…femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţi şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. (Tit 2:3-5)

Potrivit cu textele din Biblie citite, este important la această sărbătoare şi în fiecare zi, să ne punem la inimă următoarele învăţături veşnice:

 1. Vinul este un simbol al prosperităţii şi trebuie să fim mulţumitori în inimile noastre pentru ţara binecuvântată ce ne-a dat-o Dumnezeu.
 2. Vinul este simbolul jertfei aduse de Domnul Isus pentru ispăşirea păcatelor noastre. Pentru a căpăta această iertare, trebuie să credem în Domnul Isus şi să ne pocăim de păcate (inclusiv beţie).
 3. Beţia este destrăbălare şi aduce cu sine distrugerea personalităţii, distrugerea familiei, pierderea competenţei şi
  integrităţii oamenilor şi face să fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Dumnezeu să ne ajute să-i fim ascultători şi astfel să ne fie binecuvântate vieţile, familiile şi ţara.

Descarcă broşura cu acest text în versiune PDF

Posted in Broşuri, Sfaturi Practice, Social | Etichetat: | Leave a Comment »

%oWiKxIDxc4%

Posted by arturboicu pe octombrie 19, 2008

%%88EhI5Rh%%

Posted in Broşuri, Sfaturi Practice, Social | Etichetat: | Leave a Comment »

Alcoolismul afectează populaţia Moldovei(Radio Sângera, luni, 8 septembrie)

Posted by arturboicu pe septembrie 9, 2008

Pe an ce trece, consumul excesiv de alcool devine pentru R. Moldova o problemă socială din ce în ce mai stringentă. Tot mai multe persoane devin victime ale acestui viciu social.

În Republica Moldova, conform unui studiu efectuat, 73.5% barbaţi şi 57.1% femei folosesc băuturi spirtoase. Studierea consumului de alcool în dependenţă de vârstă denotă un consum maxim de alcool la grupa 30-49ani – 50.9% barbaţi şi 49.6% femei. În ultimii 2 ani consumul de alcool de către adolescenţi, tineri şi femei tinere a crescut de aproape 2 ori. Berea, vinul şi vodca nu lipsesc de la nici o petrecere şi, totodată, tot consumul de alcool este cel mai important factor criminogen.

Chiar săptămâna trecută am întrebat pe o  doamnă, care lucrează la morga din Hânceşti, care sunt motivele din care se comit majoritatea crimelor, la care ea a răspuns că băutura/alcoolul este pricina tuturor omorurilor, accidentelor etc. Tot aceas doamnă mi-a spus despre un caz actual la moment despre un tânăr de 21 de ani dintr-un sat din raionul Hânceşti, care, pentru că nu a vrut „să pună o bere”, a fost junghiat în gât de către alţi 2 tineri în stare de ebrietate.

Şi, aceasta se repetă în toată ţara. Majoritatea cazurilor nu sunt făcute cunoscute. Astfel oamenii se distrug pe sine însuşi sau unul pe altul din cauza alcoolului.

Efectul crescând a alcoolului

Fiind crescut într-o familie, unde vinul şi rachiul era prezent tot timpul, şi trăind într-un mediu, în care toţi fac asta, am trecut şi eu prin unele „experienţe” legate de beţie, dar, slavă Domnului că de 8 ani nu am mai pus mâna pe nici un pahar cu alcool.

https://i0.wp.com/cisme.net/yahoo_site_admin/assets/images/alcohol_jovenes.277203152_std.jpgÎn cultura poporului nostru a bea un pahar cu cineva înseamnă a-l respecta şi a nu bea cu cineva care vrea să te „cinstească” înseamnă a nu respecta persoana. Apoi, mulţi chiar folosesc aceasta ca să lege practica consumului de alcool cu creştinismul, zicând că „acesta-i sângele Domnului, se poate, chiar şi mai mult dacă poţi”. Vinul nu este sângele Domnului, ci simbolizează sângele Domnului doar atunci, când cineva îşi aduce aminte de sângele lui Hristos, care a fost vărsat(nu turnat) pentru păcatele noastre(1 Corinteni 11), nu în jurul polobocului cu tot felul de cuvinte necenzurate în gură.

La început, aproape fiecare este învăţat de altcineva cum se bea, luând doar un păhărel. Apoi, îndemnat de alţii, mai bea un păhărel. Apoi, se repetă situaţia şi cu alte ocazii, şi aşa, una după alta, pahar după pahar, până se îmbată prima dată. Apoi, persoana încearcă mai multe păhărele, ca să arate că-i „bărbat”. Apoi, se încep petreceri cu băutură de fiecare dată. Apoi, într-un necaz începe să recurgă la băutură, ca să uite puţin de probleme. Şi, ca rezultat, ajunge omul să bea vin în loc de apă, să se îmbete de câteva ori pe zi, să ducă tot ce are pe lângă casă pentru băutură.

Efectul alcoolului asupra organizmului:

Până ajunge omul la o astfel de stare, în organismul lui se petrece un adevărat dezastru şi anumehttps://i0.wp.com/www.studentie.ro/img/parteneriate/773056236446_CREIER.jpg

 1. Alcoolul trebuie descompus de ficat în bioxid de carbon şi apă, înainte de a ieşi din organism, dar ficatul nu poate descompune o dată decât cantităţi mici. Restul alcoolului circulă în sânge până ce ficatul va fi din nou capabil să-l descompună. Când ficatul devine foarte slăbit, apar simptome în tubul digestiv şi în sistemul circulator. Ciroza este
  o deteriorare a ficatului care distruge ţesuturile sănătoase şi lasă numai ţesuturi grase şi fibroase. Ciroza este cauzată de consumul excesiv de alcool.

 2. Pe măsură ce alcoolul circulă prin sânge, el ajunge la toate părţile organismului. În câteva minute el ajunge şi la creier. Alcoolul este sedativ şi depresiv, el încetineşte activitatea creierului. Alcoolul împiedică atât stocarea cât şi obţinerea informaţiei din memorie. Alcoolul poate produce halucinaţii şi chiar apoplexie.

 3. Alcoolul poate deteriora atât vederea cât şi auzul. Gustul, mirosul şi pipăitul pot fi, de asemenea, afectate. Întrucât toţi muşchii sunt sub controlul creierului , acest control este tulburat chiar şi de cantităţi mici de alcool. Această deteriorare poate duce în timp la pierderea coordonării şi a puterii de reacţie.

Deci, alcoolul distruge organizmul uman foarte mult şi foarte repede omul îşi pierde personalitatea, respectul celor din jur şi tot ce are mai bun. Iar Sfânta Scriptură, la cartea Efeseni spune că „beţia este destrăbălare”, şi, dacă analizăm comportamentul celor ce consumă alcool, se vede clar lipsa de autocontrol, de gândire limpede, şi faptele negândite. Cel mai rău este că beţivii nu vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu(Galateni 5), adică îi aşteaptă iadul, pentru că beţia nu este ceva ce face cinste omului înaintea lui Dumnezeu.

Domeniile vieţii sociale afectate/provocate de alcool:

 1. Familii distruse. Aproape toate familiile au cel puţin câte unul din membri dependenţi de alcool, care au ajuns să ducă tot de la casă pentru băutură sau să-şi bată joc de alţii sau să-şi bea toată leafa etc. Şi, aici este o legătură foarte mare dintre felul cum acceptă întreaga familie băutura. Dacă familia nu petrece nici o sărbătoare fără băuturi alcoolice, aceasta pentru unii din membrii ei nu poate avea efect negativ, dar pentru alţii numaidecât are un efect distrugător. https://i2.wp.com/www.ziare.com/_files/Image/news/269/tb_240_0803_110972_pic.jpgMai mult, la fiecare nuntă, cumătrie, aniversare, oriunde, oricând, se folosesc băuturi alcoolice de tot felul.

 2. Accidente rutiere. Statistica spune că mai mult de 30% din toate accidentele rutiere sunt provocate de stare de ebrietate. Cu toţii ştiim cazuri care mai de care când cineva din rudele noastre la o sărbătoare s-a îmbătat şi a urcat la volan(că nu a avut cine să conducă în locul) cu mintea tulbură, privirea încrucişată şi simţurile îmbătate. De multe ori astfel de riscuri se termină cu accidente grave. Cel mai rău în astfel de situaţii este când persoana care a condus în stare de ebrietate rămâne în viaţă, dar mor cei de alături de locul şoferului sau pietoni nevinovaţi de pe stradă.

 3. Omoruri. Chiar săptămâna trecută am avut ocazia să vorbesc cu o doamnă de la morga din Hânceşti, care a menţionat că aproape toate crimele sunt produse de cei care folosesc alcool. Şi, aici aş vrea să menţionez că nu se pune întrebarea că a băut puţin sau mult alcool persoana cu pricina, pur şi simplu faptul că a consumat alcool spune totul.Să nu se înşele nimeni că dacă bea puţin şi niciodată nu întrece măsura că nu este în pericol să săvârşească un lucru rău.

 4. Furturi. Chiar când eram mic am auzit multe cazuri când cineva vroia să fure ceva de pe dealurile colhozului, consumau ceva alcool, ca să capete curaj şi apoi plecau la furat. Tot astfel este folosit şi astăzi alcoolul.

 5. Violuri. Dacă aţi atras atenţia la reportajele despre cazurile de violuri de la ştiri sau din ziare, la sigur că s-a spus că atacatorul(ii) erau în stare de ebrietate şi, dorind să se distreze, au făcut fapta. Tot de la alcool se pornesc cazurile de pedofilie, incest, zoofilie etc.

 6. Boli. Ştim cu toţii câte boli sunt provocate de consumul de alcool: bolile vaselor sangvine, boli de inimă, ceroza ficatului, descompunerea suprafetei creerului, pierdere de memorie etc.

 7. Moarte. Consumul de alcool poate provoca atât moartea celui ce-l consumă, cât şi a celor ce pot fi afectaţi de comportamentul celui ce consumă. Astfel, eu, personal cunosc un caz când un fiu îşi bătea tatăl şi mama ani în şir, fiind dependent de alcool, până tatăl l-a împuşcat din dorinţa de a scăpa de „iadul din casă”. Astfel de cazuri putem auzi tot timpul.

 8. Pierderi materiale acasă şi la locul de lucru. Dacă locuiţi acum în Moldova şi aţi fost sau aţi vorbit cu oameni de la sat, ştiţi că la sate multe soţii sunt plecate la muncă în altă ţară, iar bărbaţii umblă cu băutul pe la baruri şi pe la „prieteni” de pahar. Astfel bărbaţii satului, care odinioară duceau tot greul, erau gospodari la locul lor, fiecare  cu serviciul lui, acum ajung să nu mai poată fi soţi cum-se-cade, taţi iubitori şi grijulii, şi, nici chiar angajaţi de încredere.

Cea mai săracă ţară, cele mai multe sărbători!

Din statistici se ştie că Moldova este cea mai săracă ţară din Europa şi că are cele mai multe sărbători, atât sociale, cât şi religioase. Şi, după cum toţi bine ştim, nu se trece la moldoveni nici o sărbătoare fără vin şi rachiu.
https://i0.wp.com/www.presa.md/cms/upload/www.presa.md/pictures/150/1289atmosfera_oras_a.jpg
După nişte statistici preluate de pe http://www.sanatatea.com, la fiecare sărbătoare se consumă de 6 ori mai mult alcool decât în zile obişnuite. Deci, parcă bea toată ţara în aceste zile.

Culmea tuturor este că s-a mai introdus şi Sărbătoarea Vinului, sărbătoarea celui care distruge în stânga şi în dreapta în ţara noastră. Această sărbătoare fiind sărbătorită nu doar o zi, ci 2 sau 3, în fiecare an, aduce iubitorilor de a „cinsti” băutură gratis, pentru toate categoriile.

Ce să mai aşteptăm acum?

Soluţii pentru stoparea crizei alcoolismului în Moldova

 1. Stoparea publicităţii băuturilor alcoolice. Pentru că cea mai multă publicitate la TV, Radio sau panouri publicitare pe străzi este publicitatea băuturilor alcoolice. De exemplu, berea Chişinău este promovată pe scară naţională, la toate posturile de TV, răspândită în toate magazinele din ţară. Tinerii, adolescenţii, domnişoare, tinere mămici etc. acum, în loc să ia o sticlă de apă sau suc, cumpără bere. Tot mai des poţi vedea fete tinere în stare de ebrietate în fiecare seară.

 2. Interzicerea vânzării băuturilor alcoolice minorilor. Pentru că aceasta i-ar opri să mai caute să cumpere alcool, ceea ce acum ei pot face fără ruşine, la fiecare petrecere cu clasa sau la ultimul sunet majoritatea elevilor din licee se îmbată, şi, fetele de rând cu băieţii. Unde s-a mai văzut înainte aşa ceva?

 3. Anularea Sărbătorii Vinului. Pentru că aceasta doar încurajează alcoolismul şi distruge oamenii în masă.
 4. Interzicerea alcoolului la locul de muncă. Pentru că nici un patron(şef) nu doreşte să aibă lucrători, care fac pauze multe în timpul lucrului ca să bea bere sau să fumeze. Aceasta i-ar face pe oameni să se atârne mult mai serios faţă de lucru.

 5. Amenzi mari pentru conducerea în stare de ebrietate. Pentru că astfel oamenii nu s+ar mai urca la volan ştiind că s-ar putea să plătească mult pentru asta şi astfel s-ar evita multe accidente şi vieţi distruse.

 6. Educaţia elevilor şi studenţilor în şcoli, colegii şi universităţi. Pentru că este mult mai uşor să previi alcoolismul, decât să-i strângi „roadele”. Pentru că berea şi altele au intrat în modă printre studenţi şi elevi. Unul din motivele principale din care elevii şi studenţii consumă alcool este lipsa de activitate. Tinerii pur şi simplu deseori nu au ocupaţie, se ţin de „distracţie” şi de tot felul de lucruri murdare. Cu acest scop au fost create cursurile de computer „ScripTehInfo„, unde sunt profesor, şi anume, ca să contribuim la educaţia tinerilor din ziua de azi, care sunt foarte interesaţi în cunoaşterea computerului, dar de cele mai multe ori nu pot face nimic cu sens decât să se joace şi să privească pornografii. Cu această ocazie vreau să vă invit să învăţaţi la clasa de computere de pe bd. Dacia 13 începând cu 1 octombrie. Pentru informaţii mai multe, adresaţi-vă la 745837 sau arturboicu@gmail.com.

 7. Educaţia părinţilor în ce priveşte pericolul alcoolului. Pentru că de cele mai multe ori părinţii sunt cei ce împing pe copiii lor la consumul de alcool.

Tu ce atitudine ai faţă de alcool? Ţi se pare acceptabil, doar să ştii măsura? Cât de des consumi alcool? Care este folosul real pe care ţi-l aduce?Consideri că ştii măsura şi că niciodată n-o să devii dependent? Că de la bere nimeni nu devine dependent? Scrie un comentariu şi o să fiu gata să-ţi dau exemple concrete de oameni care au crezut astfel de lucruri, dar…

Posted in Sfaturi Practice, Social | Etichetat: | 1 Comment »

Ziua Copiilor şi Marşul familiei la Chişinău

Posted by arturboicu pe mai 30, 2008

Sărbătoarea copiilor

Duminică, 1 iunie majoritatea ţărilor sărbătoreşte ziua Internaţională a protecţiei Copilului. Este o zi deosebită şi un motiv, care se merită de celebrat.

Copilul este simbolul continuităţii familiilor şi naţiunilor. Fără copii orice societate ar dispărea. În multe ţări, unde natalitatea este mai mică decât mortalitatea, conducătorii ţării sunt îngrijoraţi şi întreprind diferite acţiuni de îmbunătăţire a condiţiilor pentru naşterea şi întreţinerea copiilor născuţi.

Copilul şi Dumnezeu

În Sfâta Scriptură Dumnezeu vorbeşte foarte mult despre copii. Însuşi Domnul Isus Hristos a spus:

,,Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu -i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.„(Matei 19:14)

Domnului Isus Hristos îi este plăcut când orice om crede în El ca un copilaş. Aceasta este şi o condiţie pentru a intra în Împărăţia cerurilor. Deci, pentru ca să continuăm să trăim, este important să credem în Domnul Isus ca şi copilaşii.

În Evanghelia după Ioan 1:12 este scris că Domnul Isus a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu tuturor celor ce-L primesc.

Continuitatea natalităţii în Moldova

Cu părere de rău, în anii ’90, în Moldova natalitatea a fost foarte scăzută, şi acum în multe localităţi nu se ajung copii pentru a merge în clasa 1.

Mama mea este o profesoară de clase primare în satul meu de baştină şi mi-a povestit cât de mult efort a depus ca să poată aduna 8 elevi în clasa 1, cu 2 ani în urmă.

Aceasta este datorită faptului că mulţi au plecat să lucreze peste hotare, dar şi din cauza că în jur de 50% din căsătorii s-au terminat cu divorţ în ultimii ani, adică căsătorii tinere, care au durat doar 1-3 ani.

Chiar cu 2 ani în urmă, când s-a născut fetiţa noastră Adela, dnul Gheorghe Paladi, doctor habilitat în Obstetrică, şeful secţiei 2 de la Maternitatea de la spitalul 1 orăşenesc, ne-a spus că am făcut un pas eroic, pentru că de mult timp nu a mai văzut să nască cineva al 3-lea copil.

Totuşi, în ultimii 2 ani am observat că tot mai mulţi părinţi îşi primblă pruncii pe stradă sau în parc şi acest fapt este îmbucurător.

Familia şi natalitatea

În ultimii ani, Uniunea Europeană încearcă să ne tot dizolve valorile vieţii de familie, prin impunerea acceptării homosexualităţii ca ceva normal. Acest fenomen deja a distrus multe familii şi a stopat natalitatea, pentru că nu pot să se nască copii dintr-un cuplu de 2 bărbaţi sau 2 femei. Este ceva în afara firii omeneşti şi care nu durează mult.

Pentru a susţine valorile familiei ca şi bază a societăţii Republicii Moldova, mai multe biserici şi culte religioase s-au implicat într-o mişcare naţională şi duminică, 1 iunie la orele 13.00 vor organiza Marşul Familiei pentru a sensibiliza societatea la pericolul imoralităţii pentru ţara noastră.

Vă invit şi pe dvs să participaţi la acel marş şi vă rog să extindeţi această invitaţie tuturor celor dragi ai dvs!

Sunteţi dvs un copil al lui Dumnezeu? Ce vă împiedică să fiţi? Este de-ajuns doar să credeţi în Cuvântul lui Dumnezeu, care este şi Domnul Isus Hristos şi astfel veţi primi dreptul să vă numiţi copil al lui Dumnezeu şi să aveţi parte de dragostea părintească al Celui ce ne-a creat pe toţi.

Domnul să vă dea fericire în familie şi fericire în relaţi cu Cel ce v-a creat!

Posted in Mărturii, Sfaturi Practice, Social | Leave a Comment »

Moralitatea în Moldova este în pericol de a se distruge

Posted by arturboicu pe mai 29, 2008

De câţiva ani urmărim felul cum evoluiază evenimentele în ce priveşte activitatea organizaţiei minorităţilor sexuale Genderdoc-M din Moldova şi alte evenimente ce ţin de educaţia tineretului din punct de vedere moral şi spiritual.

Orice om, care caută să observă aceste momente în viaţa poporului nostru, poate să constate că atât tinerii, cât şi adolescenţii şi adulţii, sunt influienţaţi foarte mult de massmedia, şi, în mod special de Televiziune. Nişte statistici făcute anul acesta în Moldova spun că 80% din populaţia ţării se informează de la Televizor, vreo 10% din ziare şi restul se informează din alte surse de informaţie.

Problema este, însă, că la posturile de televiziune existente, se derulează multe filme şi emisiuni, care atentează direct la morala oamenilor de toate categoriile, mai ales la morala tinerilor.

Am urmărit ştirile din ultima vreme şi ne-am întristat foarte mult când am auzit că la Călăraşi, satul Sipoteni, un băiat de numai 10 ani a fost violat mai întâi de un adolescent, apoi de alţii 10. Acesta, considerăm noi este un caz ieşit din comun, care este rezultatul filmelor şi emisiunilor de la TV, care promovează imoralitatea.

Deoarece Televiziunea este sursa de bază de la care se informează populaţia ţării, este important ca jurnaliştii şi reporterii să fie oameni integri, oameni cu nişte valori sfinte, bazate pe Sfintele Scripturi, pentru că dacă suntem creştini, aşa cum afirmă mai mult de 90% din populaţie, atunci jurnaliştii trebuie să respecte următorul adevăr din Sfintele Scripturi:

Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce -l aud.(Efeseni 4:29)

Dacă nu se respectă acest adevăr, atunci jurnaliştii dărâmă şi strică în stânga şi-n dreapta, taie şi rup tot ce este bun, tot pe ce se mai ţine poporul nostru şi pe ce s-a ţinut tot timpul.

Cum zidesc pe alţii cuvintele pe care le spuneţi dvs? Aduc altora bucurie, împlinire, fericire sau distrug morala şi tot ce este bun în oameni?

Noi, ca şi familie, căutăm să zidim pe oamenii din jurul nostru şi vă îndemn să vă străduiţi şi dvs să faceţi aşa, pentru ca să putem rezidi naţiunea noastră pe valorile veşnice.

Posted in Familie, Scriptura, Sfaturi Practice, Social | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Imoralii de la Gender-Doc-M vor sfida societatea şi familia anul acesta ca nici odată anterior

Posted by arturboicu pe mai 7, 2008

Vă invităm să vizionaţi aceste secvenţe de la şi EuTV. Ce credeţi că avem de făcut noi, restul societăţii ale căror drepturi sunt sfidate şi care suntem discriminaţi în halul acesta? Ce propuneţi să facem?

Posted in Planuri de viitor, Sfaturi Practice, Social | Leave a Comment »

Programul Scripta-captivant şi folositor

Posted by arturboicu pe martie 14, 2008

Programul Scripta este conceput pentru toţi doritorii de a învăţa tastarea rapidă cu diacriticile româneşti şi este bazată pe textul Evangheliei după Marcu. A fost elaborat de către dnul Vasile Filat, împreună cu mine şi Eduard Rudoi în anul 2004.

În toţi aceşti ani am observat că oamenilor le place foarte mult să înveţe să tasteze în acest program. De fapt, în foarte puţine şcoli se învaţă tastarea rapidă, şi, mai ales, tastarea cu diacriticile limbii române.

Astăzi am predat prima lecţie din programul Scripta la elevii din şcoala 100 din Băcioi. După ce am predat la clasa 7, uneia din eleve i-a plăcut foarte mult programul, şi, fiindcă nu lucra la un computer pe care să fie instalată Scripta, văzând cum ceilalţi lucrează cu Scripta, la sfârşitul lecţiei s-a dus la un computer la care este instalat programul şi a stat toată pauza să facă Scripta.

Aceasta arată că Scripta este un program şi folositor, şi captivant. Toţi doritorii de a avea acest program, îl puteţi descărca la http://scripta.moldovacrestina.net .

Aveţi un computer? Puteţi tasta repede cu toate degetele fără ca să vă uitaţi la tastatură? Este pentru dvs procesul de tastare a textului ceva obositor sau captivant?

Dacă nu, atunci, folosiţi-vă de programul Scripta şi veţi avea un dublu folos, pentru că veţi cunoaşte adevărurile lui Dumnezeu din Evanghelia după Marcu.

Posted in Computer, Mărturii, Sfaturi Practice, Uncategorized | Leave a Comment »

Profesorii din Băcioi au început să studieze computerul

Posted by arturboicu pe martie 10, 2008

Săptămâna aceasta am predat un seminar pentru profesorii din şcoala primară din Băcioi. Am predat taparea după programul Scripta şi 2 lecţii de Word şi profesorilor le-a plăcut foarte mult atât cursul, cât şi atitudinea cu care a fost predat. Am avut 18 profesori la lecţii, împreună cu directorul.

După ce au văzut cât de interesant este, unii din ei şi-au chemat şi copiii la lecţii şi astfel am trecut cu ei primele 4 capitole din Evanghelia după Ioan. Toţi profesorii au dat dovadă de o dorinţă mare de a învăţa computerul şi au însuşit foarte uşor tot ce le-am predat.

La sfârşitul ultimei lecţii de Word, am felicitat toate doamnele prezente la seminar cu ocazia zilei de 8 martie şi au fost plăcut surprinse.

Am planificat cu profesorii următorul seminar, în săptămâna Paştelui şi directorul ne-a invitat sa predam cursuri de computere si la copii chiar până la Paşti.

Săptămâna viitoare urmează să discutăm cu directoarea unei din şcolile din Truşeni, care ne asteapta să le predam şi lor lecţii de computer şi astfel să fie o deschidere şi pentru cursul de studiu biblic “Sexualitatea din perspectiva Bibliei”, pe care vor să-l predea acolo unii din studenţii Institutului de Studii Biblice Inductive.

După cum vedeţi, profesorii din şcoli au nevoie ca cineva să le predea computerul pe înţelesul lor, dar, cel mai mult, au nevoie ca să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, care le poate mântui(salva de păcate) sufletele(Romani 1:16).

Este în localitatea dvs o şcoală publică? Se predă informatica(computerul)? Dacă nu se face nimic în ce priveşte studierea computerului sau se face la un nivel nesatisfăcător, atunci aveţi 2 posibilităţi ca să aveţi impact în şcoala din localitate:

1. să treceţi pregătirea la Facultatea Tehnologii Informaţionale de pe lângă Institutul Biblic Inductiv, ca să fiţi gata să predaţi cursurile Scriptehinfo.2. să colaboraţi cu studenţii Facultăţii, care au trecut prima sesiune, ca să predea ei cursurile de computer, pe care le-au trecut.

Vă doresc să priviţi pe toţi din jurul dvs cu ochii lui Dumnezeu şi să faceţi ceea ce ar fi făcut Domnul Isus în locul dvs, în localitatea dvs!

Cu mult respect,

Artur Boicu, Şcoala de computere “Scriptehinfo”

Posted in Computer, Mărturii, Planuri de viitor, Scriptura, Sfaturi Practice, Social, Uncategorized | Leave a Comment »

Impactul studiului biblic inductiv asupra vieţii noastre

Posted by arturboicu pe ianuarie 22, 2008

Fiind student la universitate, am făcut cunoştinţă cu Nataşa şi ne-am căsătorit. Dar, pentru că începusem viaţa de familie, în multe privinţe eu nu eram sigur şi nu ştiam în anumite situaţii cum să procedez, mai ales în relaţii cu Nataşa. Nu mă simţeam bărbat, aşa ca să pot spune cu tărie că sunt capul familiei.

Având griji ca şi orice alt soţ şi tată, în ultimul an de universitate am început să mă gândesc la plecarea peste hotare. Dar, am făcut cunoştinţă cu o familie, cu care prietenea Nataşa şi înainte de căsătoria noastră şi, fiind în ospeţie la ei, mi-au povestit despre studiul biblic inductiv, mi-au arătat ce cursuri au studiat şi cum le-a ajutat fiecare din ele. Şi cel mai important, mi-au spus că Biblia te învaţă cum să trăieşti, şi aceasta era pentru mine o întrebare dificilă. Încă din adolescenţă deseori mă gândeam cum o să trăiesc, nu-mi închipuiam cum o să mă descurc când o să fiu căsătorit, cum o să procedez în toate situaţiile. Cu alte cuvinte, eram foarte neîncrezut pe mine.

Dar, imediat după susţinerea tezei de dimplomă, prietenii noştri ne-au invitat la o tabără de Taekwondo a clubului Stolas Leukas şi am acceptat cu greu, pentru că abia susţinusem ambii tezele de diplomă şi nu fusesem încă nici la o tabără până atunci.

Am plecat la tabără şi acolo ne-a plăcut foarte mult felul cum era organizată, precum şi faptul că toţi studiau Biblia.Doamne, vreau sa Te cunosc

Am studiat şi noi cursul Iacov, din care am văzut că nu avem o credinţă vie, ci una moartă, pentru că nu cunoaştem Cuvântul şi pentru că nu avem fapte care să demonstreze această credinţă.

În una din seri, la rug, unul din profesorii institutului biblic inductiv, Valeriu Moisei, a povestit cât de mult i-a schimbat Dumnezeu viaţa, dintr-un mafiot a devenit copil al lui Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos. După aceea, dnul Vasile Filat a invitat pe cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu încă, să se roage şi atunci m-am rugat şi eu şi am simţit o schimbare lăuntrică şi o pace de care nu am avut până atunci niciodată. La sfârşitul taberei şi Nataşa s-a pocăit şi a primit pe Domnul Isus în inima ei.

Astfel, după acea tabără am plecat ambii schimbaţi şi cu o dorinţă mare să aflăm cât mai multe voia lui Dumnezeu cu privire la viaţa noastră. Am continuat să studiem Biblia prin metoda inductivă, cursul „Dumnezeule, exişti?” după Evanghelia după Ioan. Apoi am mers la prietenii noştri să studiem împreună cu ei în grup. Şi, astfel am studiat un curs după altul până am ajuns să învăţăm la institutul de studii biblice inductive.

Fiind ambii angajaţi la diferite servicii de dimineaţă până seara, nu scăpam nici o lecţie de studiu biblc, complectam lecţia de sinestătător şi apoi mergeam la grupul de studiu biblic.

Începând cu anul 1999 studiem Biblia după metoda inductivă şi vedem cum Domnul ne îndeamnă, ne mustră, ne învaţă şi ne dă înţelepciune în comportare şi gândire.

Astfel am ajuns să-L slujim în grupe de studiu biblic, tabere, seminare, sesiuni etc, învăţând pe oameni din Cuvânt şi ajutându-le să îndrăgească Cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate mântui sufletele(Romani 1:16).

Te invităm şi pe tine să studiezi Biblia prin metoda inductivă, adică personal şi să ai o relaţie vie cu Domnul Isus Hristos prin Cuvântul Lui. Poţi să începi să studiezi Biblia la clubul de Tineret English for a New Life din satul Bacioi sau în grupele de studiu biblic la Biserica Sfanta Treime, pe bd. Dacia 13.

Domnul să-ţi dea bucuria şi pacea Lui prin Cuvântul Său!
Cu drag,
Artur şi Natalia Boicu

Posted in Scriptura, Sfaturi Practice, Social | Leave a Comment »